Facebook Följ oss på linkedin

Personlig effektivitet SmartTime® med möteseffektivitet

3 heldagar, fördelat över två månader

En komplett, strukturerad och effektiv arbetsdag inklusive mötesteknik

Finns det perioder när du känner dig stressad, har för mycket att göra, tappar kontrollen och går på för många möten så att dina viktigaste arbetsuppgifter blir lidande? Vår lösning är en strukturerad arbetsdag och smart mötesteknik!

Utbildningen SmartTime® med möteseffektivitet ger dig personlig effektivitet och minskad stress

SmartTime® med möteseffektivitet är en utbildning i personlig effektivitet i 3 steg (3 dagar) där syftet är att arbeta enklare och smartare med full kontroll på samtliga uppgifter och möten, med en planering som verkligen fokuserar på de viktigaste och värdeskapande arbetsuppgifterna. Målet för varje deltagare är att få mer gjort, få ökad kontroll, minska stressen och frigöra tid till det som är viktigt. Jobba smartare helt enkelt! Denna utbildning lämpar sig för alla typer av verksamheter.

Lean och 5S - metodik för bra struktur

I SmartTime® med möteseffektivitet använder vi delar av Lean och 5S för att identifiera slöseri med tid och resurser, för att istället frigöra tid för kvalitet och värdeskapande arbetsuppgifter samt skapa ordning och reda och struktur på arbetsplatsen och i möten.

SmartMetoden® - utbildningsmetodik för personlig effektivitet, möteseffektivitet och effektiva arbetsvanor

Utbildningen genomförs enligt SmartMetoden®, teori, praktik, individuell coachning, träning och uppföljning, för att ge ett långvarigt och bestående resultat.

Kursinnehåll i SmartTime® med möteseffektivitet:

 • Mejlpolicy, effektiv e-posthantering för sändare och mottagare
 • Beslutsmodellen – Kasta-Spara-Göra, smart metod för att hantera in- och utflöde av e-post, telefon, dokument, möten mm
 • Tekniska funktioner i e-postprogrammet (mappar, kalender, att göra-listan, signaler och andra inställningar och hjälpmedel)
 • OneNote, introduktion
 • Uppgiftsstyrd eller e-poststyrd?
 • Hur håller man inkorgen i schack?
 • Struktur och ordning och reda bland mejl och dokument
 • Tids-och energitjuvar med lösningar
 • Att ändra vanor - Du är din egen chef
 • Struktur på arbetsplatsen, korgar, mappar, pärmar, hyllor
 • Skrivbordet – arbetsyta eller förvaringsyta
 • Planering och prioritering.
 • Smarta mål, dag-vecka-månad-år
 • Tidsinventering och ”snittdagen”
 • Egen tid, vinsten av att boka möte med sig själv
 • Delegering och handlingsplaner
 • Möteseffektivitet
 • Syfte och mål
 • Innehåll/agenda
 • Protokoll/handlingsplan
 • Information, diskussion eller beslut
 • Riktlinjer och regler, före, under och efter
 • Olika personligheter är en styrka
 • 9 nycklar för smarta möten, checklista
 • Sammanfattning/Kursintyg