Facebook Följ oss på linkedin

Personlig effektivitet Uppföljningsdag

1 heldag

Uppföljning hjälper dig bli ännu bättre, få personlig effektivitet, och nya vanor att bli bestående

Även bra arbetsmetoder behöver fördjupas och utvecklas. Oavsett om du bara vill behålla och förfina det du lärt dig, eller vill ta ett nytt steg och bli ännu bättre på smarta arbetsmetoder, så är våra uppföljningsdagar ett perfekt tillfälle.

Uppföljning/fördjupning för att jobba smartare

Våra uppföljningsdagar är en dag för dig och din grupp som tidigare genomfört någon av våra utbildningar, där syftet är att behålla och fördjupa sig i alla de delar vi gått igenom under kursen, och därigenom bli ännu bättre på att få jobba smart, enkelt och effektivt, både enskilt och i grupp.
 

Lean och 5S - metoder för strukurerade och effektiva arbetsvanor

På våra uppföljningsdagar använder vi delar av Lean och 5S för att identifiera slöseri med tid och resurser, för att istället frigöra tid för kvalitet och värdeskapande arbetsuppgifter samt skapa ordning och reda.

Upplägg och innehåll i utbildningen

Beror naturligtvis på vilken utbildning som genomförts tidigare. Konsulten och gruppen kommer gemensamt fram till vad de vill att dagen skall användas till och vad fokus skall vara.

Kursinnehåll på uppföljningsdagen:

  • Repetition av samtliga delar
  • Fördjupning/nya kunskaper
  • Disskussion/workshop i gruppen
  • Eget arbete
  • Personlig coachning/hjälp
  • Hur gå vidare och skapa rutiner själva
  • Egna önskemål/fokus