Facebook Följ oss på linkedin
karin utbildar i personlig utveckling och minskad stress på jobbet

Arbetsförmedlingen har ingått avtal med Kompetensakademin om personlig effektivitet

”Kompetensakademin har ingått avtal med Arbetsförmedlingen och har nöjet att under två års tid leverera utbildningen ”SmartTime - Personlig effektivitet” inom ramen för Arbetsförmedlingens projekt Kunskapslyftet. Syftet med utbildningsinsatsen är att skapa förutsättningar för nya tankesätt och beteenden som förenklar chefernas och medarbetarnas vardag. Utbildningen ska ge konkreta tips och idéer för att förenkla arbetssättet med målet att bli effektivare och att minska eventuell stress.
Arbetsförmedlingens chefer och medarbetare ska efter utbildningen uppnått:

  • struktur i sin e-post, vilket ger mindre letande och kontroll på sin e-post
  • effektivare hantering av sin e-post med målet ”tom inkorg” och kunskap om hur den skall förbli så
  • en effektivare e-post kommunikation inom organisationen
  • ett mer ”uppgiftstyrt” arbetssätt (minskat händelsestyrningen) genom att mer aktivt arbeta med sin kalender och planerat in – proaktivt och realistiskt - närmsta kvartalet/halvåret
  • en strukturerad och väl fungerande arbetsplats

 Vi ser med glädje fram emot att bidra till att förenkla vardagen för Arbetsförmedlingens chefer och medarbetare!”

Karin Kullberg, effektivitetsspecialist på Kompetensakademin Norden AB