Facebook Följ oss på linkedin
Maria utbildar i möteseffektivitet och personlig effektivitet

Beslutsmodellen - nyckeln till ett effektivare arbetssätt

Många tror att effektivitet är svårt, och det stämmer om det inte finns en enkel, tydlig och genomarbetad modell att följa. Därför har vi tagit fram Beslutsmodellen. Det är den metod vi utgår ifrån när vi genomför våra utbildningar i personlig effektivitet. Kortfattat kan man säga att när du tar emot information, oavsett om det är elektroniskt, fysiskt, muntligt eller på något annat sätt, så har du bara 3 val: Göra, Spara eller Kasta. Och skall du göra (åtgärda) något så är det Nu eller När. Modellen är mycket enkel att följa men måste naturligtvis också anpassas till dig som person, ditt jobb och dina förutsättningar. Det är där vi på Kompetensakademin är specialister. Hör gärna av er så berättar vi mer om Beslutsmodellen och hur vi gör för att implementera ett nytt, enkelt och effektivt arbetssätt hos er.