Facebook Följ oss på linkedin
Smart time utbildning i personlig effektivitet, minskad stress och struktur i arbetet

- Det finns ett liv före och ett liv efter utbildningen!

En deltagare myntade detta uttryck efter att ha gått en SmartMail®-utbildning, och då är kursen ändå bara 1 + 1/2 dag. Det säger en del om vad en investering i en riktigt bra utbildning kan ge.

SmartMail® är en av våra kortare utbildningar och den är framförallt till för att skapa en effektiv e-posthantering genom att jobba smart och enkelt med hela arbetsflödet i datorn.

Många av de som gått våra utbildningar har delat med sig av sina erfarenheter. Läs gärna mer under fliken Referenser, eller kontakta oss så berättar vi gärna om vad vi åstadkommit hos våra kunder.