Facebook Följ oss på linkedin
Migrationsverket

"En utbildning alla borde genomgå"

Utbildningen i personlig effektivitet, för ett antal administratörer, har varit till nytta för att arbeta mer effektivt, planera arbetet och prioritera arbetsuppgifterna. 
Utbildningen har bidragit till att de som gått utbildningen fått bättre överblick på de arbetsuppgifter som ska utföras, vilket minskat stressen i vardagsarbetet. 
Kursledaren har förmedlat utbildningens innehåll på ett bra sätt, lugnt och sakligt. 
En effektivitetsutbildning alla borde genomgå.

Tomas Granholm
Enhetschef