Facebook Följ oss på linkedin

Full fart i utvecklingen av vår nya Blended learning-utbildning, eSmartaMöten®

Efter succén med eSmartMail® som lanserades våren 2020 är vi nu i full gång med att utveckla nästa webbutbildning i Blended learnig-format, eSmartaMöten®. Naturligtvis även här med tillgång till egen coach.

Efter allt som hänt under 2020 har intresset för att ha effektiva möten ökat ännu mer då digitala möten nu blivit allt vanligare. Med eSmartaMöten® vill vi att vem som helst, när som helst, ska kunna bli bättre på att förbereda och genomföra både fysiska och digitala möten, personligen eller tillsammans med sin grupp. Utbildningen kommer att vara både engagerande och rolig att genomföra, och där kommer också att finnas praktiska moment som du gör under kursens gång i din egen takt. Du kommer också att kunna ladda ner mallar, checklistor och exempel på övningar ni kan använda i era mötesgrupper. Din coach hjälper dig vid behov och lotsar dig genom hela kursen. Vi återkommer när det blir dags för lansering, så håll ögonen öppna.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information.

Niklas Lindberg / VD