Facebook Följ oss på linkedin

Glöm inte att du har tillgång till instruktionsfilmerna även efter utbildningen

Hur var det nu igen? Naturligtvis kommer man inte ihåg allt som gicks igenom på kursen, framförallt inte det som handlade om hjälp och tricks i Outlook. Kanske behöver du också påminna dig om hur du kan tänka när du bygger upp din struktur om du tex fått ny roll eller tjänst. Självklart går det alltid att kontakta din kursledare med frågor men du hittar också en hel del svar här

Spara länken så har du alltid tillgång till filmerna när du behöver. Nu finns även textning på engelska. // Niklas Lindberg