Facebook Följ oss på linkedin

Högskolan i Gävle använder Kompetensakademin för personlig utveckling och förbättrade arbetssätt

Tre faktorer som gjorde att Högskolan i Gävle tog kontakt med Kompetensakademin var bl. a.höga stressnivåer, behov av teambildning samt behov av ordning och reda. Utbildningarna liksom kursledaren/ledarna har fått utomordentliga vitsord från deltagarna. Flera deltagare vittnar om att de förändrat sitt arbetssätt, personlig utveckling, fått ner stressnivå och sorterar mycket bättre i sina arbetsuppgifter. Kursledaren Lennard har en entusiasmerande och smittande energi som betyder oerhört mycket för motivationen och inlärningen av kursmomenten. Han har blivit ett begrepp på Högskolan. Kursledaren Lennard har en entusiasmerande och smittande energi som betyder oerhört mycket för motivationen och inlärningen av kursmomenten. Han har blivit ett begrepp på Högskolan.

Elisabeth Daunelius, Förvaltningschef på Högskolan i Gävle