Facebook Följ oss på linkedin
Utbildningen Smartamöten ger effektiva möten, mötesteknik och mötespolicy

Möteseffektivitet – bättre resultat, frigjord tid och roligare möten

Ostrukturerade möten har visat sig vara många företags största tidstjuv. En stor del av dessa möten saknar syfte, har inte tydliga mål eller saknar en bra, realistisk agenda. Start och sluttider hålls inte och det fattas inte tillräckligt tydliga beslut. Vi tror att ni vill ändra på detta och skapa förutsättningar för bättre möten på ert företag. Vi kommer gärna till er och hjälper er mötesgrupp att handgripligen skapa syfte, sätta mål, se till att rätt deltagare är med och att ni håller tiderna, få agendan att ha rätt innehåll och vara överblickbar och realistisk, se till att det finns riktlinjer för hur mötet skall genomföras, fatta bra och tydliga beslut och ser till att det finns en plan för att summera och utvärdera era möten. Utbildningen SmartaMöten® går att anpassa och genomföra för mötesgrupp, mötesledare eller en allmän grupp som helt enkelt vill bli bättre på möteseffektivitet.
Hör av er till oss så berättar vi mer om hur en utbildning i möteseffektivitet kan se ut hos er.