Facebook Följ oss på linkedin

Skapa bättre möten med en mötespolicy, artikel på foretagande.se

Karin Kullbergs artikel ger dig konkreta tips på hur du/ni kan förbättra era möten. Hon berättar om vägen från att själv ha suttit i en massa onödiga och ineffektiva möten, till att vara den som själv utbildar personer och grupper i möteseffektivitet. Läs bl.a. om att sätta tydligt syfte och mål, hur viktigt det är med en tydlig agenda, hur "Vad, Vem och När" gör stor skillnad och om att olikheter är en styrka. Du hittar artikeln här: Hur gör man för att skapa bättre möten? Självklart kan du ta kontakt direkt med Karin om du har frågor. Du hittar henne under fliken Kontakt.