Facebook Följ oss på linkedin
Utbildningen Smartamöten ger effektiva möten, mötesteknik och mötespolicy

SmartaMöten® blir ännu bättre. Nu gör vi utbildningen med mötesteknik mer flexibel

Nu förbättrar vi SmartMöten® så att fler personer kan genomföra programmet. Tidigare var utbildningen endast till för en specifik grupp som ville förbätttra möteseffektiviteten, men efter önskemål har vi nu gjort upplägget anpassningsbart så att alla som vill och har behov kan vara med. Det kan tex var en grupp som vill fokusera på mötesledarrollen, men också ett antal deltagare som helt enkelt vill bli mer "möteseffektiva" i allmänhet. Berätta för oss vilket fokus ni vill ha så ser vi till att ni blir nöjda med utbildningen. Självklar genomför vi även utbildningen på engelska om ni så önskar.