Facebook Följ oss på linkedin

Tierps kommun - vi skapade teamkänsla och blev mer samspelta som grupp

”Medborgarservice Tierps kommun har nyttjat utbildningen SmartTime med möteseffektivitet för ledningsgruppen, samt beteendeanalyser kopplat till workshop för samtliga medarbetare".
 
Genom SmartTime lärde vi oss dels ett bra arbetssätt på hur vi kan hantera all inkommande information, samt inte minst hur man i Outlook kan jobba smartare med bättre överblick och kontroll.
För min ledningsgrupp, som var relativ ny, var det ett bra sätt för oss att få en gemensam bild av hur vi tillsammans kan jobba smartare och mer effektivt, samtidig som vi fick tid för värdefulla diskussioner, vilket skapade teamkänsla och gjorde oss till en mer sammansvetsad grupp.
 
Målet med beteendeanalyserna och workshop var att skapa en gemensam bild av hur våra olika beteenden är en styrka, vilket resulterade i många skratt och ”aha” upplevelser.
Genom att få en ökad förståelse för vårt eget beteende, samt kollegornas runt omkring mig, har vi samtidigt skapat förutsättningar för en bättre kommunikation, samarbete och teamkänsla.
 
Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Lennard och Kompetensakademin, och ser fram emot hur vi kan utveckla det i framtiden.
 
Lars Ingeberg
Chef Medborgarservice, Tierps kommun.