Facebook Följ oss på linkedin

Vi är glada att få fortsätta jobba med fantastiska MKB

Sedan 2018 har vi haft förtroendet att få utbilda personalen på MKB i personlig effektivitet och möteseffektivitet. Nu har vi fått möjlighet att fortsätta den resan. Det har också hänt en del under den senaste tiden, inte minst med den digitala utvecklingen och där är MKB ett föredöme i hur man vill hjälpa medarbetarna att jobba smartare och enklare med nya verktyg, och där har vi hittat ett väldigt bra samarbete. Tack MKB, nu kör vi!

 Niklas Lindberg / VD och kursledare