Facebook Följ oss på linkedin

Aktuellt från Kompetensakademin

  • Personlig effektivitet på LinkedIn – nu är vi 569 medlemmar

    Vår grupp på LinkedIn, "Personlig effektivitet och produktivitet", bara ökar i intresse och antalet medlemmar. Nu inför 2015 vill vi ha med dig också. Vi tror nämligen att du har nytta av de tips, idéer, trender och diskussioner som presenteras av våra medlemmar. T.ex. bra boktips (Meningen med hel…

  • Möteseffektivitet – bättre resultat, frigjord tid och roligare möten

    Ostrukturerade möten har visat sig vara många företags största tidstjuv. En stor del av dessa möten saknar syfte, har inte tydliga mål eller saknar en bra, realistisk agenda. Start och sluttider hålls inte och det fattas inte tillräckligt tydliga beslut. Vi tror att ni vill ändra på detta och skapa…