Facebook Följ oss på linkedin

Aktuellt från Kompetensakademin

  • Beslutsmodellen - nyckeln till ett effektivare arbetssätt

    Många tror att effektivitet är svårt, och det stämmer om det inte finns en enkel, tydlig och genomarbetad modell att följa. Därför har vi tagit fram Beslutsmodellen. Det är den metod vi utgår ifrån när vi genomför våra utbildningar i personlig effektivitet. Kortfattat kan man säga att när du tar em…