Facebook Följ oss på linkedin

Aktuellt från Kompetensakademin

  • - Det finns ett liv före och ett liv efter utbildningen!

    En deltagare myntade detta uttryck efter att ha gått en SmartMail®-utbildning, och då är kursen ändå bara 1 + 1/2 dag. Det säger en del om vad en investering i en riktigt bra utbildning kan ge. SmartMail® är en av våra kortare utbildningar och den är framförallt till för att skapa en effektiv e-pos…