Facebook Följ oss på linkedin

Aktuellt från Kompetensakademin

  • Tierps kommun - vi skapade teamkänsla och blev mer samspelta som grupp

    ”Medborgarservice Tierps kommun har nyttjat utbildningen SmartTime med möteseffektivitet för ledningsgruppen, samt beteendeanalyser kopplat till workshop för samtliga medarbetare". Genom SmartTime lärde vi oss dels ett bra arbetssätt på hur vi kan hantera all inkommande information, samt inte minst…