Facebook Följ oss på linkedin

Aktuellt från Kompetensakademin

 • SmartTime följer samma röda tråd som vårt Leanarbete i fabriken

  Samarbetet med Kompetensakademin började 2015, då jag tillsammans med min ledningsgrupp i Tierp gick utbildningen SmartTime med möteseffektivitet. Jag önskade att hitta en utbildning som kunde hjälpa våra tjänstemän på kontoret i deras arbetsdag, då jag upplevde att vi gav större och större ansvar…

 • Vi skapade mejl- och mötesriktlinjer för hela företaget

  Tjänstemännen vid Tierpsbyggen gick SmartTime med möteseffektivitet. Målet med utbildningen vara att ge våra medarbetare redskap för bättre struktur och överblick i sin vardag, och samtidigt hitta en bra balans mellan arbete och fritid. Vi fick många tips, dels om hur man arbetar effektivt med sin…

 • Vi fick hjälp att underlätta vardagen även utanför arbetslivet

  IT avdelningen på Spendrups, 25 personer har gått utbildningen SmartTime med möteseffektivitet. Målet med utbildningen var att ge våra medarbetare verktyg till att planera sitt arbete och sin arbetstid på ett strukturerat sätt och samtidig känna att de har kontroll över sin agenda.Det var också vik…

 • Personlig effektivitet - SmartTime, gav mindre stress och effektivare organisation

  Örebro Fältrittklubb – Betydligt effektivare administration för alla! -Tack vare Kompetensakademin sparar vi nu tid varje dag, upplever mindre stress och ger bättre service till våra kunder. Utbildningen SmartTime med möteseffektivitet gav oss konkreta och mycket värdefulla verktyg, som resulterat…

 • Bostads AB Mimer i Västerås förbereder för nytt kontor med aktivitetsbaserat arbetssätt

  "Samarbetet med Kompetensakademin är en viktig del”. Vi vet att om vi ska lyckas med en förändring så måste vi involvera medarbetarna i tid, och så mycket vi kan. Därför samarbetar vi med Kompetensakademin. Alla medarbetare som vill får under två dagar genomföra utbildningen SmartTime® aktivitetsba…

 • Tierps kommun - vi skapade teamkänsla och blev mer samspelta som grupp

  ”Medborgarservice Tierps kommun har nyttjat utbildningen SmartTime med möteseffektivitet för ledningsgruppen, samt beteendeanalyser kopplat till workshop för samtliga medarbetare". Genom SmartTime lärde vi oss dels ett bra arbetssätt på hur vi kan hantera all inkommande information, samt inte minst…

 • Knivsta kommun - mycket humor, enkla knep, och ett fast koncept!

  Jag kan varmt rekommendera SmartTime med möteseffektivitet med Lennard Rasmussen!Vi fick lära oss ett helt nytt sätt att förhålla oss till vår tid och våra mailkorgar vilket inneburit en stor förändring i min vardag! Med mycket humor, några enkla knep, och ett fast koncept lotsade han oss bland ann…

 • - Det finns ett liv före och ett liv efter utbildningen!

  En deltagare myntade detta uttryck efter att ha gått en SmartMail®-utbildning, och då är kursen ändå bara 1 + 1/2 dag. Det säger en del om vad en investering i en riktigt bra utbildning kan ge. SmartMail® är en av våra kortare utbildningar och den är framförallt till för att skapa en effektiv e-pos…

 • SDR Svensk Direktreklam - tom inkorg, bättre planering och effektivare som grupp

  Produktionsledningen på Svensk Direktreklam har gått utbildningen SmartTime, en utbildning i personlig effektivitet. Målet var dels att få bättre struktur i mailen samt bli bättre på att planera vår tid. Det har varit en jättebra utbildning, som har resulterat i dels att alla idag arbetar med en to…

 • Andersson & Tillman - minskad stress med hjälp av personlig effektivitet.

  Andersson & Tillman valde att gå utbildningen SmartTime, en utbildning i personlig effektivitet. Den innehöll många bra och nyttiga saker, samt goda råd som man kan ha nytta av i praktiken. Vi lärde oss bl. a. att med enkla medel skapa ett system för att arbeta mer effektivt, och därmed få mer sake…