Ni bestämmer själva när ni vill genomföra utbildningen under 2024. Läs mer här.