Vi gick SmartTime® med möteseffektivitet, och fick många nyttiga funktioner och trix som nu flitigt används och ser även att kalendrarna innehåller färger mm. Det var en mycket uppskattad utbildning och du som utbildningsledare har också fått vitsord, du lyckades hålla uppe energinivån och göra det till inte bara en nyttig, utan även rolig grej.

Tack för ett mycket bra samarbete // Michael Fohlin, Divisionschef