När vi blir mer rörliga och växlar mellan olika arbetsplatser vill vi kunna skriva anteckningarna i datorn eller mobilen, och enkelt hitta dessa digitalt. Därför har OneNote blivit ett fantastiskt hjälpmedel och vi lägger nu mer tid på detta på våra utbildningar. Dessutom har vi kompletterat med bra instruktionsfilmer på både svenska och engelska. Testa du också!