Orden var nedskrivna på en lapp som lämnades efter seminariet utan att jag bett om det, vilket gjorde det extra speciellt. Jag har jobbat med detta i 25 år och dessa ord räcker för att tagga till i ytterligare 25 år. TACK!

Niklas Lindberg