Facebook Följ oss på linkedin

Kunder som fått effektivare medarbetare, värdefull mötesteknik och bättre arbetsgrupper


Vi presenterar stolt några av våra fantastiska kunder. Läs gärna vad några av dem skrivit om de utbildningar de genomfört samt om upplevelsen av en ny strukturerad arbetsdag med minskad stress.

Adecco, Apoteket AB, AstraZeneca, Bostads AB Mimer, DeLaval, Eskilstuna Energi & Miljö, GE Healthcare, Göteborgs stad, Handelsbanken, Helsingborgshem, HSB, Ica AB, Karlskoga kommun, KRAV, Lekebergs kommun, Länsförsäkringar,  Manpower, NCC, Nordiska Museet, Ovako, Promedia, Riksgälden, Scania, SKF, Sparbanken Skåne, Svenska kyrkan, Swedbank, Södertälje kommun,Vattenfall, Volvo, Västra Götalandsregionen, Westinghouse, Örebrobostäder.

Hör gärna av dig om du har frågor eller vill ha referenser.

Abb har gått kurs i möteseffektivitet och personlig utveckling
-Vi valde att mäta oss själv i form av "Antal ej hanterade mail och ärenden". Förbättringen var dramatisk och så även vår upplevelse.
Samarbetet med Kompetensakademin började 2015, då jag tillsammans med min ledningsgrupp i Tierp gick utbildningen SmartTime med möteseffektivitet. Ja…
Då jag har stora inflöden av information, många pågående projekt och ett stort behov av struktur passade SmartTime® digital individuell kurs och uppl…
”Ah, vi har ju ganska bra koll och ordning på administrationen med mail, möten, rutiner och en bra struktur!” Ja, det var så vi tyckte på förskolan S…
Migrationsverket
Utbildningen i personlig effektivitet, för ett antal administratörer, har varit till nytta för att arbeta mer effektivt, planera arbetet och priorite…
IT avdelningen på Spendrups, 25 personer har gått utbildningen SmartTime med möteseffektivitet. Målet med utbildningen var att ge våra medarbetare ve…
"Samarbetet med Kompetensakademin är en viktig del”. Vi vet att om vi ska lyckas med en förändring så måste vi involvera medarbetarna i tid och så my…
Hej. Tack för en fantastisk dag, och den känslan av ”kick in the ass” som jag önskade, kommer att stanna länge! Du ville att vi skulle återkoppla til…
Tjänstemännen vid Tierpsbyggen gick SmartTime med möteseffektivitet. Målet med utbildningen var att ge våra medarbetare redskap för bättre struktur o…
Arbetsförmedlingen - utbildning ger struktur och minskad stress
"Vi har genomfört utbildningen SmartTime® med ca 70 chefer och är otroligt nöjda med resultatet!" Som en av våra medarbetare utryckte det i vår utvär…
-Tack vare Kompetensakademin sparar vi nu tid varje dag, upplever mindre stress och ger bättre service till våra kunder. Utbildningen SmartTime med m…
"Medborgarservice Tierps kommun har nyttjat utbildningen SmartTime med möteseffektivitet för ledningsgruppen, samt beteendeanalyser kopplat till work…
Jag kan varmt rekommendera SmartTime med möteseffektivitet med Lennard Rasmussen!Vi fick lära oss ett helt nytt sätt att förhålla oss till vår tid oc…
Capgemini har gått utbildning i mötespolicy och smartmail
- Idag har vi ett bättre förhållande till vår mailbox, även om den fortfarande fylls på, och vi har ett tydligt mål med våra möten som för oss framåt…
Vi har under 2012 och 2013 genomfört SmartTime-utbildning för totalt 26 medarbetare inom svenska organisationen. Från chefsnivå, projektledare, assis…
”Utbildningen har varit fantastisk! Den passar personer som har väldigt mycket på skrivbordet och i inkorgen. Det praktiska i min arbetsvardag handla…
-Nej, jag klistrar inte igen kuvert och bär tillbaka breven till brevlådan hemma efter att jag läst dem...-Nej, jag kan inte förklara varför jag bete…
HiQ har genomfört utbildning för mötespolicy och personlig effektivitet
- En stor skillnad är att jag nu upplever att jag styr över min tid och har mycket bättre kontroll på min tillvaro. Jag har under våren gått SmartTim…
Produktionsledningen på Svensk Direktreklam har gått utbildningen SmartTime®, en utbildning i personlig effektivitet. Målet var dels att få bättre st…
Genom kursen i Smartime har jag fått ett bättre grepp om hur jag kan nyttja min arbetstid. Lennard vår kursledare har visat på nya möjligheter att ef…
Polismyndigheten - utbildning i mötesteknik och personlig utveckling
- Vår utbildning har den här gången omfattat brottsutredare och chefer. Jag är väldigt nöjd och skulle vilja genomföra den med all personal. Som chef…
Andersson & Tillman valde att gå utbildningen SmartTime, en utbildning i personlig effektivitet. Den innehöll många bra och nyttiga saker, samt goda…
Direktpress - utbildning kurs i mötesteknik och personlig utveckling
DirektPress Stockholms ledningsgrupp har under fyra heldagar gått en utbildning för att lära sig hantera/arkivera mail och dokument. Samt sett över v…
Nbv - Utbildning i mötesteknik och personlig effektivitet
Kursledaren hade en väldig bra känsla för att ta alla individer på sitt sätt så alla blev sedda utifrån sin utgångspunkt och flera var oerhört tacksa…
Flera deltagare vittnar om att de förändrat sitt arbetssätt, fått ner stressnivå och sorterar mycket bättre i sina arbetsuppgifter. Högskolan i Gävle…
"Vi säljer vår tid till våra kunder och våra anställda upplåter sin tid till företaget. Det viktigaste blir då att vi använder tiden på ett så effekt…
Tieto har gått utbildning i mötesteknik och personlig utveckling
- "Nu har jag kontroll över min elektroniska vardag - mailen och kalendern - det är jag som håller i ratten!" säger Claes Lemnell på Tieto efter Smar…
Bambi kurs i personlig utveckling och jobba smartare
- Vissa var skeptiska till kursen innan, men redan efter första tillfället började alla redan längta till nästa gång. "Det har varit värt varenda min…
Örebro kommun har fått ökad personlig effektivitet
- Att få tänka igenom och bli medveten om var just mina tidstjuvar finns under arbetsdagen har gjort mig effektivare! Stadsbyggnadskontoret i Örebro…
Almi har minskad stress med utbildning i smartmail och personlig utveckling
- Av utvärderingen framgår att 96 % av medarbetarna har skapat en bättre struktur i sin e-post och 79 % känner att de arbetar effektivare och därmed…
sl har gått kurs i personlig effektivitet och jobba smartare
- Numera är det nästan aldrig mer än 5 mejl i min inkorg när jag går hem om dagarna - vilket jag trodde var en omöjlighet. Har precis gått en utbildn…
utbildning i mötespolicy och personlig effektivitet
Var SmartTime®-utbildningen bra? - Ja, den var konkret och fri från jargong och bull-shit.- inga floder av material, bara det som behövdes.- den var…
Rydals jobba smartare med utbildning i personlig utveckling
" - det här var den bästa utbildningen jag varit med på " " - det här har skapat ordning även i min privata planering " Under ett halvårs tid genomfö…
Business region i Göteborg jobba smartare och får minskad stress
"I snitt har varje medarbetare frigjort 5-10 timmar/vecka per person" På Business Region Göteborg, BRG, sker arbetet i ett högt tempo med många kunda…
seb hargått utbildning för strukturerat arbete och personlig utveckling
Tid är dyrbart! På utbildningarna har jag fått många enkla och konkreta tips hur jag kan spara tid på att planera och strukturera min arbetsdag på et…
Nordstan har gått kurs och utbildat sin personal i personlig effektivitet
Resultatet överträffade mina förväntningar säger Anders. Detta inom ett område som jag på förhand tyckte var ”enkelt”. Inom Nordstan verkar tre centr…