ABB, liksom många andra företag och organisationer, jobbar med långsiktig förändring och utveckling av sin verksamhet. En nödvändighet för att få nöjda mottagare för sina produkter och tjänster och för långsiktig överlevnad.

I min roll som ansvarig för vår verksamhetsutveckling har jag noterat en obalans mellan organisationens allt snabbare utveckling och individens förmåga att hantera detta på ett bra sätt. Högre tempo, flera mail och allmänt växande krav ställer allt högre krav på den enskilde. Många mår dåligt och far rent av illa.

Kurs i personlig effektivitet

Med detta som bakgrund valde jag och mina medarbetare att gå SmartTime®, en kurs i personlig effektivitet anordnad av Kompetensakademin. Vi hade 4 stycken kurstillfällen utspridda under ca ett halvår. Med höga förväntningar, eftersom kollegor tidigare gått och rekomenderat kursen,blev vi introducerade, engagerade och slutligen upplyfta av det budskap vår kursledare Niklas framförde. Det handlade om enkla, rent av självklara budskap, men som vi inte gjort och som vi inte sett i en helhet.

Jag och gruppen såg nu skrivbord och maillistor som en möjlighet, och inte bara som ett problem. Med nya verktyg och tankemodeller började vi hantera och organisera vårt informationsflöde på ett smartare sätt. Förbättringarna syntes nästan direkt. Vi valde att mäta oss i form av "Antal ej hanterade mail och ärenden". Förbättringen blev dramatisk (se diagram), och så var även vår upplevelse.

Jag kan starkt rekommendera kursen SmartTime®. Den ställer krav på dig att ändra gamla vanor, men upplägget med blandning av teori, diskussion, praktik, personlig coachning och regelbunden uppföljning hjälper dig till detta. Att göra kursen tillsammans med kollegor var också bra. Den gemensamma upplevelsen gör att vi efteråt både kan stötta och påminna varandra om "rätt" beteende.

Lars Adolfsson
Operational Excellence
ABB, Force Management