Almi jobbar med företag i alla storlekar, både nystartade företag och stora etablerade företag i tillväxt. Det gemensamma med Almis företag är att de står inför en satsning av något slag. De har viljan att bli framgångsrika. Tempot är högt och det sker ett stort mått av informationsutbyte mellan rådgivare och kund. Vid en finansiering gäller samma sekretesslagar som på bankerna. Därför är det viktigt att ha en bra struktur på arbetet. Med hjälp av SmartMail™ utbildningen har medarbetarna fått chansen att lära sig jobba effektivare och få en lugnare tillvaro på jobbet.

Sammanfattningsvis är detta en utbildning som direkt gav resultat. Det fanns gott om tid att öva själva med hjälp av Michaels goda råd.
Alla hann gå igenom och få ordning på sin Inkorg innan dagen var slut. Uppföljningsutbildningen några veckor senare gjorde att alla kunde få svar på sina frågor som dykt upp under tiden. Vi kommer säkert att använda oss av utbildningen även i framtiden.

Christina Aspestedt
Regionchef Göteborg och Sjuhärad