Som en av våra medarbetare utryckte det i vår utvärdering av utbildningen - ”Fantastiskt bra utbildning – en av de absolut bästa utbildningar jag deltagit i under mina dryga 12 år på Arbetsförmedlingen!”

Bakgrunden till att vi genomförde denna satsning var att vi i en kompetenskartläggning identifierade chefer som hade bristande ”struktur i sin vardag” – allt från stökiga skrivbord och ”inboxar” i e-posten till att deadlines missades p g a bristande planering.

Vårt mål var att ge cheferna verktyg för att leda och organisera sitt eget arbete. Detta har vi uppnått med råge – alla som deltagit i utvärderingen av utbildningen anser att de har stor nytta av den i sitt arbete.

En strukturerad arbetsdag med minskad stress

De stora fördelarna med utbildningen är att den är konkret och ”hands-on” – den ger verkligen vardaglig nytta. De flesta har lämnat utbildningslokalen med ”tom inbox”, rent skrivbord och närmsta halvåret planerat i kalendern.  Vi har även lärt av varandra, då utrymme getts till att dela med sig av sina egna erfarenheter.

Många vittnar om att de nu har mycket bättre kontroll och upplever minskad stress, att utbildningen är en ”stressnivå-sänkare” och att resultatet håller i sig, förändringen är bestående.

Kursledaren (Karin Kullberg) har fått högsta betyg både vad gäller sakkunnighet och genomförande – en deltagare uttryckte saken så här ” Karin! Bättre utbildningsledare kan man inte ha!”

Full kontroll på min inbox i Outlook

Jag vill avsluta med ytterligare citat från två deltagare ”Ett under har skett i min mailbox. Har totalkoll och kalendern fungerar stålande för att få ordning på allt som skall göras!” och ”Alla skulle ha nytta av att gå den här utbildningen!”

Vi kan varmt rekommendera Kompetensakademin!

Jan Sundkvist,
Senior HR-partner, Arbetsförmedlingen