Jag önskade att hitta en utbildning som kunde hjälpa våra tjänstemän på kontoret i deras arbetsdag, då jag upplevde att vi gav större och större ansvar till individen att ta egna beslut, samtidig som arbetsuppgifterna ökade.

Det visade sig snabbt att SmartTime för oss var ”mitt i prick” för våra anställda och vi valde därför att genomföra utbildningen för samtliga tjänstemän på kontoret i Tierp. Utfallet har enbart varit positivt, och den stora vinningen i utbildningen handlar om kombinationen av teori samt praktisk hands on, som ger deltagarna möjlighet att direkt kunna omsätta och träna det de lärt sig redan på kursdagen. Enkäter från utbildningen visar bl. a. att våra anställda upplever mer överblick och kontroll på sin arbetsdag, vilket resulterar i att de känner sig mindre stressade.

Andra positiva saker vi såg med utbildningen var dels signalvärdet vi har skickat till våra medarbetare, dels att den följer samma röda tråd som vårt Leanarbete i fabriken, dock på arbetsplatsen och kring skrivbordet.

Samarbetet har numera spridit sig till vårt huvudkontor, där jag utöver SmartTime även har nyttjat profilanalyser samt workshop för min ledningsgrupp, för att därigenom förbättra vårt samarbete samt kommunikation.

Jag är väldigt nöjd med samarbetet och kan rekommendera Kompetensakademin till alla grupper som vill utveckla sig.

Rickard Vahlberg
Vice President Operations
General Manager Product Company NTH