- Mina förväntningar inför utbildningen var att vi skulle frigöra tid genom att vi skulle få bättre struktur och slippa leta efter dokument bl.a. Tidigare hade jag personligen en rätt grov struktur och letade ofta, vilket jag nu blivit medveten om tog en hel del tid... Nu har jag en mycket bättre och genomtänkt struktur och lägger väldigt lite tid på att leta.
Utbildningen har skapat en medvetenhet om svikten av struktur, både i mailen och på skrivbordet, men också vår gemensamma lagring av dokument.

Upplägget var väldigt bra med teori varvat med att vi fick själva fick jobba med vår egen struktur och planering och fick coachning i det. Att det sedan gick någon månad till nästa gång gjorde att man fick testa och "träna" emellan. Den individuella coachningen var väldigt bra och positiv. Att någon "sitter bredvid" och ger handgripliga och praktiska råd gjorde att vi direkt upplevde att det blev enklare att jobba.

Vissa var skeptiska till kursen innan, men redan efter första tillfället började alla redan längta till nästa gång. Jag tror att det berodde på att alla verkligen upplevde en skillnad direkt.
Vi har även haft bra diskussioner i gruppen som gett mycket. Vi har satt nya arbetssätt och rutiner för gruppen, och jag som chef har även fått insikt i att vi upplever saker olika och har olika drivkrafter, och jag har därmed kunnat fördela arbetsuppgifter på ett bättre sätt.

Ännu ett resultat är att vi nu alla använder kalendern i Outlook, vilket varit revolutionerande. Alla planerar nu sin tid och skriver upp vad de ska göra, vilket underlättar för både gruppens planering och när någon blir sjuk.
Själv upplever jag att jag jobbar mer fokuserat nu och jag är mycket mer medveten om vad jag lägger tid på - bättre kontroll på vad jag gör helt enkelt. Man trodde ju att man var så himla effektiv, men så visar det sig att man bara sprungit runt....

Karin har varit mycket engagerande och fått oss att tycka att det varit kul att skapa ordning och reda, hon har varit väldigt pedagogisk och konkret och hon har hjälpt oss att skapa en massa ny energi! Det har varit värt varenda minut och krona!

(Se hela texten om Bambi i Nyhetsbrevet sept 2012).

Karin Sääf-Göransson
Vd Bambi Ekonomisk förening