Därför samarbetar vi med Kompetensakademin. Alla medarbetare som vill får under två dagar genomföra utbildningen SmartTime® aktivitetsbaserat, där de får konkret hjälp med information om vad aktivitetsbaserat är, planering och prioritering i den nya arbetsmiljön, hur man blir papperslös och hur man enkelt och effektivt jobbar med dokument och mail för att kunna nyttja olika typer av arbetsplatser på ett flexibelt sätt i den nya arbetsmiljön.

Vi har också haft röjarskiva med hela företaget då Kompetensakademin varit ett stöd i vad vi kan kasta.

Vi vill ge företaget våra allra bästa rekommendationer. De är konkreta, de håller vad de lovar, de anpassar sig efter sina kunder. Föredömligt helt enkelt!

Wivecka Ljungh

HR och Kvalitetschef
Bostads AB Mimer