På Business Region Göteborg, BRG, sker arbetet i ett högt tempo med många kundaktiviteter. Ett högt tempo med komplexa arbetsuppgifter kan lätt medföra negativ stress. Men eftersom medarbetarens hälsa är viktig för BRG är det viktigt att varje person har en god struktur på sitt arbete och med hjälp av SmartTime™ utbildningen kan man jobba effektivt och må bättre.

Vi har använt oss av utbildningsmetoden sedan 2006 och totalt har ett 30-tal medarbetare genomfört utbildningen. Resultatet har varit mycket positivt. Medarbetarna har upplevt utbildningen mycket positivt och konsulten Michael Alphov har genomgående fått högsta betyg i utvärderingarna. I snitt har varje medarbetare frigjort 5-10 timmar/vecka per person genom att leta mindre eget material, leta mindre gemensamt material, delta i onödiga möten och minskad tidsåtgång för diskussion via e-post. Som HR-chef har jag fått en utvärderingsrapport efter varje utbildningstillfälle med en sammanställning över resultaten och förslag på fortsatt utveckling.

Sammanfattningsvis är detta en utbildning som ger snabba resultat då man varvar teori med praktiskt arbete och värdefull personlig handledning. Det faktum att medarbetarna jobbar med sina egna dokument, i sin egen dator, vid sitt eget skrivbord gör att det direkt känns nyttigt och effektivt. Vi kommer även i framtiden att använda oss av utbildningen. 

Bästa hälsningar, 
Julia Wadman HR-chef Göteborg 2010-03-25