På Capgemini har vi genomfört såväl SmartMail™ som SmartaMöten™ med Karin Kullberg från Kompetensakademin. SmartMail™ var väldigt bra för oss då vi är ett företag som kommunicerar väldigt mycket via mail, både pga att vi är ett företag som jobbar över flera tidszoner med kollegor i såväl USA som i Indien och att vi är människor med olika livssituationer, vilket gör att vi mailar när vi har tid och möjlighet. Med SmartMail™ fick vi alla ett mycket mer strukturerat sätt till att hantera våra stora "inkorgar" och dessutom även förbättra vår egen mailkultur, bla hjälp med att ifrågasätta nyttan med all information som distribueras. Idag har jag och mina medarbetere tom, eller i alla fall nästan tom, mailbox flera gånger i veckan, vilket är underbart.

SmartaMöten™ har varit ett väldigt bra sätt för mig och min ledningsgrupp att enas om vad vi ska jobba med, vad som är viktigt och vad vi har för mål och mening med våra möten. Under kursen upptäckte vi att vi redan hade en bra struktur, men vi var liksom inte riktigt medvetna om varför. Nu vet vi det och, och kan därför vara ännu tydligare med hur vi jobbar före, under och efter våra möten.

Karin Kullberg var vår kursledare för båda kurserna och hon har på ett lugnt och pedagogiskt sätt guidat oss igenom dagarna. Karin har även visat på stor förståelse för vår verksamhet, genom att i kursagaendan även skapat utrymme för såväl diskussion som för mail och telefonavlyssning.Det gjorde att vi till fullo kunde njuta av utbildningsdagarna.

Idag har vi ett bättre förhållande till vår mailbox, även om den fortfarande fylls på, och vi har ett tydligt mål med våra möten som för oss framåt i implementeringen av vår strategi!

Maria Hellström
Vice President
Line of Business Manager CSD
Capgemini Sverige AB