Samt sett över vår mötesstruktur för ett mer effektivt och strukturerat sätt. Tidigare har deltagarna upplevt att framförallt mail har varit svårt att finna samt varit en stor tidstjuv. Nu känns det som om strukturen sitter perfekt och mina medarbetare i ledningsgruppen har tagit kontroll över sin tid på ett mycket effektivt sätt. Man har också lärt sig att boka in ”egen tid” i kalendern vilket innebär att arbete sena kvällar och helger minimeras!

Vi är mycket nöjda över hur Lennard tagit oss under sina vingar och med en ängels tålamod ledsagat oss genom en skog av ostruktur till struktur.

Jag kommer beställa ytterligare utbildnings- och avstämningstimmar av Kompetensakademin.

Carina Rydberg, VD Stockholm