Vi fick lära oss ett helt nytt sätt att förhålla oss till vår tid och våra mailkorgar vilket inneburit en stor förändring i min vardag! Med mycket humor, några enkla knep, och ett fast koncept lotsade han oss bland annat igenom Outlooks finesser som redskap för att få enklare grepp och kontroll över vardagen och alla digitalt inkommande dokument.
 
Innan den här kursen var jag ständigt oerhört stressad över den mäktiga floden av oregistrerade och obesvarade e-mail som bara flöt förbi utan att jag hade en suck av en chans att hinna med dem. Jag trodde att jag var ett hopplöst fall.  Nu arbetar jag mot en så gott som tom inkorg dagligen, och allting sorteras och hanteras snabbt och enkelt på ett genomtänkt sätt.
 
Jag har fortfarande svårt att hinna med allt jag skulle vilja, men har nu fått verktyg för att planera min tid mera realistiskt.  Lennard är en varm, mänsklig och humoristisk pedagog som är inspirerande att lyssna på, och kursens upplägg på 3 dagar med övningstid emellan gjorde att man hinner sätta de nya vanorna och bena ut de problem som uppstår. Ett mycket bra koncept!
 
 
Laurel Wakeman
Miljöchef
Miljöenheten
Bygg- och miljökontoret
Knivsta kommun