Lennard vår kursledare har visat på nya möjligheter att effektivisera arbetstiden och på ett lättsamt sätt lotsat oss igenom SmartTimes utbildning om 3 dagar. Det jag tar med mig speciellt är de olika möjligheter kalenderfunktionen har som ett planeringsverktyg.

Att verkligen se kalendern som ett hjälpmedel. Vidare att se på mailen utifrån perspektivet ”tom inkorg” där kasta, spara och göra är grundläggande begrepp för att strukturera mitt arbete med mailen. Jag är på god väg att underlätta mitt vardagliga arbete med inkommande arbetsuppgifter.

Att planera in ”att göra tid” och avsätta tid för avstämning för nästkommande vecka gör att jag upplever att jag har bättre tid för inkommande arbetsuppgifter ”de som dyker upp”.
Kursen har givit mig ett nytt sätt att tänka kring hur jag kan hantera all information i vardagen och jag är på god väg att ta ”makten” över min inkorg.

Med vänliga hälsningar

Susanne Sundell
Förskolechef / Rektor
Brännkärrsskolan
Förskolorna Lilla Brännkärr och Trollskogen