Skratten blev många när Niklas Lindberg från Kompetensakademin ledde en av flera grupper i SmartTime för personal på barn- och utbildningsförvaltningen i Lindesbergs kommun. För ärligt talat, egentligen är väl det jag lärt mig på SmartTime-utbildningen så självklart att jag borde kunnat räkna ut det själv. Men steget till att faktiskt göra något åt sin situation är ibland långt. I SmartTime fick jag under Niklas entusiasmerande ledning inte bara råd och stöd utan även rejält med tid att praktiskt arbeta med min egen mejl, mina mappar på nätverket och mitt skrivbord.
 
Skillnaden mot tidigare är enorm.
Nu har jag en klar och genomtänkt strategi för att hantera inkommande mejl, förvandla dessa till arbetsuppgifter i min elektroniska kalender samt regelbundet stämma av och planera för kommande vecka.
 
Jag rekommenderar utbildningen SmartTime från Kompetensakademin å det varmaste!

Björn Österby
Utvecklingsstrateg, Barn- och utbildningsförvaltningen, Lindesbergs kommun