Var SmartTime®-utbildningen bra?

- Ja, den var konkret och fri från jargong och bull-shit.
- inga floder av material, bara det som behövdes.
- den var intensiv - bra utnyttjande av tiden.
- kursledaren var väl förberedd och mycket fokuserad.

Hade utbildningen avsedd effekt? 

-Ja,  mitt arbetssätt förändrades omgående i vissa avseenden och gradvis i andra. I allt väsentligt kommer effekten av utbildningen att bli bestående.
- jag upplever att jag arbetar mer effektivt.
- min stress har minskat.

Jag tackar Niklas för ett bra jobb och Linda för att hon föreslog denna utbildning.
Jag skulle rekommendera denna utbildning till andra, både i grupp och individuellt.

Vänliga hälsningar
Tryggwe Lindman
Vice President, HR Management Services