Utgångsläge:

Innan vi startade utbildningen fanns många skeptiker då man redan ansåg sig ha bra ordning. Det fanns dock en hel del stress i gruppen och även åsikter om ineffektiva möten. Vi behövde förbättra arbetsmiljön och ville börja med att ge bra verktyg för individen.

Våra förväntningar: 

Minskad stress, hitta snabbare bland dokumenten, meningsfulla möten, mötesteknik, skapa gemensam och individuell översikt och ha roligt på jobbet.

Utfall:

Alla tyckte kursen var mycket rolig och alla ansåg att den gav väldigt mycket. Då behoven var väldigt olika passade denna kurs oss då kursupplägget var både i gemensam grupp och enskilt. Kursledaren hade en väldig känsla för att ta alla individer på sitt sätt så alla blev sedda utifrån sin utgångspunkt. Stressen har minskat och det har givit ett bättre klimat och förbättrad samverkan och flera var oerhört tacksamma för att de fått förmånen att gå en sådan här kurs då den gav så mycket. Vi har också under kursen fått hjälp med att skapa vår egen mail- och mötespolicy och utvecklad mötesteknik. All eloge till kursledaren som i detta svåra jobb fick alla med på tåget.

Stefan Lahall - Verksamhetschef NBV Örebro/Mälardalen