Inom Nordstan verkar tre centrala bolag i Nordstans samfällighetsförening, fastighetsägarnas gemensamma organ, Nordstans företagareförening och det gemensamägda marknadsföreningsbolaget Nordstan Marknadsledning. Nordstans affärscentrum har en beräknad omsättning på 3,2 miljarder kronor inklusive moms och är en av Västsveriges största arbetsplatser.

Samarbetet mellan Nordstan och Michael Alphov inleddes med målsättningen om att effektivisera användandet a v e-post som kommunikationskanal och verktyg säger Anders Larsson, marknadschef på Nordstan och beställare av utbildningarna. Detta resulterade i att all personal genomgick SmartMail™ utbildningen via Michael i två steg. Ett annat syfte med träningen var att förbättra samarbetet mellan de olika bolagen inom samfälligheten genom en tydlig och klar kommunikation där e-post är en stor del. Hur gick det då? Resultatet överträffade mina förväntningar säger Anders.

Detta inom ett område som jag på förhand tyckte var ”enkelt”. Vi ser stora förbättringar för all personal genom att nya smartare vanor har jobbats in för hanterig av e-posten. Alla medarbetare uppfattade träningen som givande samtidigt som vi hade roligt under utbildningsdagarna! Detta ledde till att flera i personalen frågande om det inte gick att göra fler utbildningar via Kompetensakademin och nästa insats var att fortsätta förbättra samarbetet och kommunikationen genom att jobba med utbildningen Smarta Team med IPU profilanalys®.

En viktig sak att poängtera är att personalen inte upplevde att det fanns några ”problem” utan man ville helt enkelt göra bra kommunikation ännu bättre. Alla i personalen mottog även denna utbildning positivt innan start men frågor ställdes om det inte kunde ”konflikter” under utbildningsdagarna pga. alla olikheter och viljor i gruppen. Anders Larsson konstaterar i efterhand att oron var obefogad då Michael Alphov balanserade diskussionerna på ett utmärkt sätt där allvar och skratt blandades. Utbildningen genomfördes i två steg plus en individuell återkoppling vilket var mycket bra säger Anders.

Vidare placerades alla i gruppen in i det s.k. profilhjulet vilket gav en ”aha” upplevelse då alla inte hade full koll på vilken profil kollegorna egentligen hade. Detta innebar även att det blev ganska tydligt vilka profiler som finns i gruppen och vad som saknas. Anders säger vidare att han själv fick en stor förståelse för hur de inom gruppen med enkla medel ska kunna arbeta bättre tillsammans inom hela organisationen. En annan viktig poäng är att det fortfarande inom gruppen diskuteras kring de olika profilerna och att det har blivit en del av den vardagliga kommunikationen.

Anders avslutar med att säga att båda utbildningarna har upplevts så positiva att de under 2010 kommer jobba vidare med Kompetensakademin inom kompetensutveckling! Anders Larsson Marknadschef, Nordstan