Utbildningen SmartTime med möteseffektivitet gav oss konkreta och mycket värdefulla verktyg, som resulterat i att vi idag fått en mycket högre digital kompetens, betydligt effektivare organisation och en upplevd förbättrad arbetsmiljö.

Lotta Löfstrand
Verksamhetschef