Facebook Följ oss på linkedin

Örebro Fältrittklubb - Betydligt effektivare administration för alla


-Tack vare Kompetensakademin sparar vi nu tid varje dag, upplever mindre stress och ger bättre service till våra kunder.
 
Utbildningen SmartTime med möteseffektivitet gav oss konkreta och mycket värdefulla verktyg, som resulterat i att vi idag fått en mycket högre digital kompetens, betydligt effektivare organisation och en upplevd förbättrad arbetsmiljö.
 
Lotta Löfstrand
Verksamhetschef