Stadsbyggnadskontoret i Örebro har anlitat Niklas Lindberg på Kompetensakademin under många år för att genomföra SmartTime® för all vår personal. Första utbildningstillfället var för enhetschefer redan 2006 och det beslutades direkt efter den kursen att all personal skulle få samma utbildning. Sedan dess är Niklas en återkommande "gäst" hos oss, både vår och höst. Vi får ständigt nyanställda som vi vill ska få samma grund att stå på och vi har även anlitat Niklas till att gå runt på kontoret och stödja/coacha de som gått kursen tidigare år.

Ska man vara ärlig så innehåller utbildningen inget som egentligen är komplicerat eller svårt, utan snarare saker som man borde förstått och insett själv. Men ofta är det de självklara sakerna som glöms bort i vardagsstressen och Niklas har stor förmåga att inspirera och få oss att tänka till på ett roligt, lättsamt och samtidigt effektivt sätt. Under kurserna har diskussioner uppkommit om hur vi ska lagra papper och filer för att vi ska kunna hitta hos varandra. Det har ökat säkerheten och minskat sårbarheten om någon i personalen är borta.

När man frågar runt på kontoret om SmartTime®-kurserna får man ofta ett leende tillbaka och alla har något positivt att säga.
Här är några exempel kommentarer på kommentarer från våra anställda:

"Att få tänka igenom och bli medveten om var just mina tidstjuvar finns under arbetsdagen har gjort mig effektivare!"

"En sån självklar sak som att sätta av tid i kalendern både till förberedelser innan möten och reflektion efter möten har gjort arbetsveckan mer lätthanterlig"

"Det är också bra att utbildningsdagarna kommer med några veckors mellanrum för kontinuitetens skull. Det minskar risken för återfall till samma mönster igen."

Susanne Flink
Stadsbyggnad, Örebro kommun