Som chef för ett polisområde med verksamhet som omfattar utryckningstjänst, utredningsverksamhet och service till allmänheten tycker jag att det är viktigt att vi utnyttjar vår arbetstid på bästa sätt. Utbildningen SmartTime innebar att vi fick förståelse för hur viktigt det är med effektiv planering, hur vi strukturerat innehållet på våra skrivbord samt att på ett smart sätt fått lära oss att hålla ordning på våra mail. Allt detta gör att vi sparar tid och blir effektivare.

Vår utbildning har den här gången omfattat brottsutredare och chefer. Gruppen brottsutredande poliser hanterar omfattande mängder med dokument i samband med utredningar av brott. För dem är det speciellt värdefullt att ha ordning på skrivbord och att innehållet i mailboxen är strukturerat. Cheferna har också stor nytta av utbildningen. Deras tjänstgöring innehåller en del planeringstid och där kommer kunskapen man får vid utbildningen till värdefull nytta.

Utbildningen var väldigt bra och uppdelad på fyra utbildningsdagar. Innehållet var väl avpassat för vår målgrupp och det pedagogiska framförandet höll hög klass. Jag är väldigt nöjd med utbildningen och skulle vilja genomföra den med all personal.

Per Inzsöl Andersson
Chef Polisområde Syd
Polismyndigheten Örebro Län