Facebook Följ oss på linkedin
Rydals jobba smartare med utbildning i personlig utveckling

Rydahls Bromsbandfabrik - den bästa utbildning vi varit på

" - det här var den bästa utbildningen jag varit med på "
" - det här har skapat ordning även i min privata planering "

Målsättningen var att effektivisera administrationen för att skapa mer tid till att arbeta med kunderna. Aktiviteten blev mycket uppskattad och värdefull för företaget och deltagarna, både genom att vårt arbetssätt effektiviserades och blev likadant hos alla, men också kanske framför allt genom nyttiga diskussioner om arbetssätt, ansvar samt ordning och reda.
Med min egen erfarenhet av Kompetensakademins utbildningar samt feedback från personalen som " det här var den bästa utbildningen jag varit med på " och " det här har skapat ordning inte bara på jobbet utan även i min privata planering " så kan jag varmt rekommendera utbildnigen till andra företag och organisationer.

Erik Rydahl
CEO