Målet var dels att få bättre struktur i mailen samt bli bättre på att planera vår tid.
Det har varit en jättebra utbildning, som har resulterat i dels att alla idag arbetar med en tom inkorg, samt har fått en bra struktur i mailen, vilket resulterar i en mycket bättre översikt.

Vi lärde oss också många bra funktioner som hjälper oss när vi planerar våra kalendrar, vilket innebär att vi nu arbetar mera enhetlig som grupp och därmed blir effektivare. Att kursledaren var mycket kunnig inom området samt lärde ut på ett pedagogiskt sätt, ser vi även som en stor fördel i förändringsarbetet.

Linda Hammarling
Chef produktionsledningen