Har du tid att läsa det här så är du förmodligen redan intresserad och då vill jag bara uppmuntra dig att fortsätta. SmartTime-utbildningen har hjälpt mig och mina medarbetere att fokusera på det som är viktigast i vårt företag. Vi säljer vår tid till våra kunder och våra anställda upplåter sin tid till företaget. Det viktigaste blir då att vi använder tiden på ett så effektivt sätt som möjligt. Det vinner alla på.

Bara genom att skapa ett gemensamt system för effektivitet så höjer vi nivån 10 %. Detta skapar sedan förutsättningar för att höja effektiviteten ytterligare 20-30 % genom att vi hjälper varandra att tänka smart. Kursen ger en bra blandning av teori och praktiskt arbete. Vi har faktiskt kunnat se ett förändrat beteende redan från dag ett. Jag kan varmt rekommendera den till alla som vill utvecklas.

Med vänlig hälsning
Johan Jensen
Vd Södra tornet kommunikation AB