Genom SmartTime lärde vi oss dels ett bra arbetssätt på hur vi kan hantera all inkommande information, samt inte minst hur man i Outlook kan jobba smartare med mera överblick och kontroll.
För min ledningsgrupp som var relativ ny var det ett bra sätt för oss att få en gemensam bild av hur vi tillsammans kan jobba smartare och mera effektivt, samtidig som vi fick tid för värdefulla diskussioner vilket skapade teamkänsla och gjorde oss till en mera sammansvetsad grupp.
 
Målet med beteende analyserna samt workshop var att skapa en gemensam bild av hur våra olika beteenden är en styrka, vilket resulterade i många skratt och ”aha” upplevelser.
Genom att få en ökad förståelse för vårt eget beteende samt kollegornas runt omkring oss, har vi samtidig skapat förutsättningar för en bättre kommunikation, samarbete samt teamkänsla.
 
Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Lennard och Kompetensakademin, och ser fram emot hur vi kan utveckla det i framtiden.
 
Lars Ingeberg
Chef Medborgarservice, Tierps kommun.