Vi fick många tips, dels om hur man arbetar effektivt med sin mejlhantering, samt vad vi bör tänka på för att hålla så effektiva möten som möjligt. Under förmiddagarna hade vi teori och under eftermiddagarna praktiskt arbete, vilket gjorde det möjligt för oss att börja träna in de nya vanorna direkt på kursdagen.

För att säkerställa att tipsen även skulle hålla i det långa loppet tog vi med hjälp av Kompetensakademin fram mejl- och mötesriktlinjer, så att det numera är tydligt för alla anställda hur vi kommunicerar per mejl på bästa sätt, samt håller produktiva möten.

Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Kompetensakademin och ser fram emot hur vi kan utveckla det i framtiden.

Roger Kjettselberg
VD/Tierpsbyggen.