Vi valde att starta upp SmartTime med ledningsgruppen inom den svenska organisationen. Dels är detta en gruppering inom företaget som har en relativt hög arbetsbelastning, vissa reser mycket och flera har svårt att få tiden att räcka till. Att få verktyg att leda och organisera sitt eget arbete på ett bättre och effektivare sätt skapar personlig trygghet, möjlighet att göra ett ännu bättre arbete och framförallt hitta en balans mellan arbete och fritid.

Dessutom, när vi sedan valde att gå vidare med denna utbildning inom organisationen, såg vi en fördel av att vi redan uppifrån arbetade enligt denna metodik. På så vis kunde vi stötta och vara en förebild för övriga medarbetare och tillsammans få en ännu bättre förståelse för varandra.

Fördelarna med denna utbildning är att den är konkret och ”hands-on” – eftersom du hela tiden arbetar med din egen situation är det enklare att implementera direkt i sin vardag. I dag går många av oss hem med en i princip tom mejlkorg, skrivborden är rena och snygga. Kalendern är fortfarande rejält fulltecknad, men nu även med tid för att genomföra alla arbetsuppgifter. Många vittnar om hur de har fått en helt annan balans i sitt arbete och även om mängden arbete inte har minskat, har känslan av stress avtagit rejält.

Kursledaren skapade ett otroligt engagemang i arbetet med sin medmänskliga, inkännande och ödmjuka stil. Alla hade lätt att ta till sig vad vi pratade om och hon mötte oss på den nivå vi befann oss och hjälpte oss att se möjligheter och inte hinder.

Vi fortsätter nu under hösten 2014 med SmartTime för ytterligare 13 medarbetare. Att kunna hjälpa våra medarbetare med bra verktyg för att leda och organisera sitt arbete och därmed få en bättre balans i sitt yrkesliv, vilket självklart även påverkar privatlivet, ser vi som en otrolig styrka och fördel.

Kort och gott kan jag varmt rekommendera SmartTime och Mia Blomgren!

Camilla Englund, Administrativ Chef, Viking Line Skandinavien AB