Facebook Följ oss på linkedin

Kompetensakademins utbildningar - En investering i personlig effektivitet, möteseffektivitet och teambuilding

Här ser du Kompetensakademins alla utbildningar.

Personlig effektivitet SmartTime® med möteseffektivitet

2 heldagar + 1 halvdag, fördelat över två månader

En komplett, strukturerad och effektiv arbetsdag inklusive mötesteknik Finns det perioder när du känner dig stressad, har för mycket att göra, tappar…

Personlig effektivitet SmartTime®

2 heldagar, fördelat över 2 månader

Personlig effektivitet, få mer gjort, ökad kontroll och minska stressen genom struktur och planering Finns det perioder när du känner dig stressad, u…

Personlig effektivitet SmartMail®

1 heldag + 1 halvdag, fördelat över en månad

Bli uppgiftsstyrd istället för händelsestyrd. Ta kontroll över din mejl och ditt digitala arbetsflöde Har du ibland känslan av att mejlen/chatten sty…

Möteseffektivitet SmartaMöten®

1 heldag + 1 halvdag, fördelat över 5-7 veckor

Effektiva möten - mötesteknik för bättre resultat med struktur och mål Idag upptar interna möten mellan 25-50 % av tiden för många tjänstemän. Vissa…

Gruppeffektivitet SmartTime® Aktivitetsbaserat

2 heldagar, fördelat över 2 månader

Er flytt till ny kontorsmiljö blir både effektiv och en positiv förändring för grupp och medarbetare En förändring av kontorsmiljön till aktivitetsba…

Gruppeffektivitet SmartaTeam®

IPU Profilanalys® + anpassat upplägg

Ledning-/arbetsgrupp blir ett team som enklare och snabbare når uppsatta mål Genom att bättre förstå sitt eget och andras beteende skapas förutsättni…

Personlig effektivitet SmartTime® - Öppen grupp

1 heldag + personlig coachning, fördelat över en månad

Utbildning i personlig effektivitet för en komplett strukturerad och effektiv arbetsdag Finns det perioder när du känner dig stressad, har för mycket…

Personlig effektivitet Uppföljningsdag

1 heldag

Uppföljning hjälper dig att få dina nya vanor att bli bestående Även bra arbetsmetoder behöver fördjupas och utvecklas. Oavsett om du bara vill behål…

Instruktionsfilmer Outlook

Starta filmen, och klicka sedan på Youtube-ikonen för att få helskärmsläge. Dokument att ladda ner Beslutsmodellen.pdf Beslutsmodellen_flödesschema.p…

Instruktionsfilmer OneNote

Starta filmen, och klicka sedan på Youtube-ikonen för att få helskärmsläge.